Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla kandydatów

INFORMACJE OGÓLNE

Oferta Katedry Arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ obejmuje kierunek:

Filologia Orientalna - Arabistyka, stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) oraz stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie uzupełniające magisterskie)

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Obejmują praktyczne i teoretyczne zagadnienia z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa świata arabskiego, w tym m.in.: praktyczną naukę języka (współczesny arabski język literacki, dialekt) oraz gramatykę opisową języka arabskiego, praktyczną naukę drugiego języka orientalnego (współczesny język hebrajski), historii i kultury Arabów, literatury arabskiej oraz tradycji religijnych. Po zaliczeniu przedmiotów obowiązkowych i opcjonalnych, zgromadzeniu wymaganej ilości 180 punktów ECTS oraz złożeniu egzaminu licencjackiego, absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku filologii orientalnej - arabistyki.

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Uzupełnieniem studiów pierwszego stopnia są 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

Studia drugiego stopnia (SUM - studia uzupełniające magisterskie) na kierunku: arabistyka trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra arabistyki. Program studiów obejmuje cykl zajęć z zakresu praktycznej nauki języka arabskiego i jego wariantów (współczesny arabski język literacki, język mediów, dialekt) oraz drugiego języka orientalnego (współczesny język hebrajski), ćwiczeń przekładowych, literatury i historii współczesnego świata arabskiego, zagadnień współczesnego islamu. Możliwy jest wybór ścieżki językoznawczej lub literaturoznawczej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach na kierunku: filologia orientalna - arabistyka (w tym obejrzeć bieżące harmonogramy zajęć) warto, abyś zapoznał się z informacjami w zakładce "Studenci" - http://www.arabistyka.io.filg.uj.edu.pl/studenci

REKRUTACJA NA STUDIA

Ważne strony dla osób zainteresowanych ofertą dydaktyczną UJ:

irk.uj.edu.pl – katalog studiów oraz system do rekrutacji na studia;
rekrutacja.uj.edu.pl – przewodnik po rekrutacji na studia w języku polskim;
welcome.uj.edu.pl – przewodnik po rekrutacji na studia w językach obcych.

Informacje szczegółowe