Przejdź do głównej treści

Dlaczego studia na arabistyce UJ?

Studia w Katedrze Arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ mają na celu dostarczenie słuchaczom gruntownej wiedzy na temat arabskojęzycznego obszaru językowego. Szczególny nacisk kładziemy na nauczanie standardowej arabszyzny i współczesnych dialektów arabskich w stopniu umożliwiającym zarówno korzystanie z literatury i materiałów źródłowych, jak i praktyczną, codzienną komunikację językową w niezwykle zróżnicowanym świecie arabskim. Przypomnijmy, że występuje tam zjawisko diglosji, polegające na równoległym używaniu ogólnoarabskiego języka standardowego – języka prasy, radia, telewizji, literatury i edukacji – a w codziennej komunikacji lokalnych dialektów, często znacznie od siebie odbiegających nawet w granicach jednego regionu.  

Oprócz nauczania języka, program studiów obejmuje zajęcia dotyczące literatury, historii, religii, kultury, codziennego życia oraz sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Mają one na celu przygotowanie studentów do realiów życia codziennego i zawodowego w zróżnicowanym także pod względem ustroju politycznego, obyczajów czy obrzędów religijnych w świecie zamieszkałym przez Arabów.  

Nie mniej ważny jest uzyskiwany przez naszych słuchaczy warsztat naukowy, metodologia badań oraz pokrewne przedmioty, pozwalające na systematyczne porządkowanie i wykorzystywanie przyswojonej wiedzy praktycznej – w tym również do pisania prac naukowych, popularnonaukowych czy artykułów dla prasy.

Oferta dydaktyczna zawiera również szereg przedmiotów uzupełniających, w tym wykładów monograficznych i lektoratów (na przykład zajęcia z drugiego języka semickiego – hebrajskiego), pozwalających na dopasowanie programu studiów do własnych potrzeb i planów na przyszłość. Celowi temu służy również system punktowy, dopuszczający pewną elastyczność w doborze materiału. 

Dla najlepszych studentów istnieje możliwość wyjazdu na staż językowy do jednego z krajów arabskich. Staże są możliwe w zależności od umów międzyrządowych i aktualnych ofert.